نظر سنجی
برای نجات جهرم از بحران آب کدام مورد را اولویت مسئولان می‌دانید؟